Em có cái cặp vếu đẹp như các em nữ sinh đại học còn trinh vậy nhưng rất tiếc em ấy đã mất trinh từ lâu, số phận em đã trải qua biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi nên cặp vếu ấy nó càng ngày to đi, nó biến chất đến nỗi gặp anh chàng jav nào em cũng đụ và phang được, và hầu như em làm chuyện ấy hằng ngày như cơm bữa vậy đó.

Ngẫu nhiên: